Expository Essay


   nbsp; av: Jessica Johnson, jr
Formålet med en expository essay er å representere objektivt vurderingene av andre personer eller beskrive en hendelse eller situasjon. Mer allment, er utstilling en systematisk skriftlig tolkning eller forklaring av et bestemt emne. Forfatteren av en expository essay bør vise systematisk analyse av de studerte emnet og forklare de grunnleggende punktene ved hjelp av illustrerende eksempler og tegning passende analogier. Prosessen med utredning bør inneholde en grundig analyse av tilgjengelige materialer, inkludert identifisering av primære ideer, avhandlinger og fakta. Exposition inkluderer også utvidet tolkning av det studerte materialet, herunder vurdering av andre materialer innenfor det valgte feltet. Forfatteren bør staten valgte informasjonen tydelig og profesjonelt, under hensyntagen til spesifisiteten av adressert auditorium. Informasjon bør være tilstrekkelig og irrefragable.
En expository essay krever en grunnleggende analyse av tilgjengelig informasjon og formulering av klare og bestemte thesis statement. En innledende avsnitt bør følges av støtte paragrafer forsterke og forklare avhandlingen uttalelse logisk og tydelig. En avsluttende avsnitt bør omformulere avhandlingen uttalelse i en original måte og inneholder ingen nye faktiske materiale. Forfatteren bør bruke overgangsreglene setninger mellom alle avsnitt for å gjøre essay solid.

This entry was posted in Fritid and tagged , . Bookmark the permalink.