ansette en Bodyguard Isnt Just For de rike og berømte


   Av David AlmeidaWhen folk flest tenker om en livvakt, får de bilder av de rike og berømte. De ser Kevin Costner og Whitney Houston i filmen The Bodyguard. De tenker på det muskulære gutta som er funnet i nærheten Hollywood unge kvinnelige stjerner. Men det er andre årsaker til at noen kan leie en livvakt.

En livvakt er noen som er innleid for å beskytte en person fra skade eller trusler. Personen kan være en kjendis, kan det være en bedrift offiser, en offentlig person som en politisk leder. Personen kan også være under trussel om skade på grunn av hans eller hennes engasjement i en juridisk sak.

I motsetning til de rike og berømte som leier en entourage, andre leier én livvakt for deres beskyttelse. Denne personen kan eller ikke kan bære våpen. Han eller hun kan bli trent i kamp. Men i alle tilfelle, er en livvakt til stede når det er en risiko.

It er på grunn av denne risikoen at mange mennesker som er involvert i en juridisk situasjon befinner seg trenger en livvakt. Han eller hun kan ha planlagt å vitne mot et medlem i gjengen, kan være en whistle blower innenfor en organisasjon, eller kan også være sakkyndig for påtalemyndigheten. For å avverge faren, en livvakt er brakt på som et mellomledd noen som vil bo hos vitnet og identifisere en økende trussel før den kommer ut av kontroll.

Derfor, når leie en livvakt, påtalemyndigheten ofte se noen som de vet at de kan stole på for eksempel en privat etterforsker for å levere tjenesten.

En privatetterforsker som jobber som livvakt for vitner for påtale ofte har vært involvert i saken på andre måter også. Noen vil ha arbeidet som en prosess server. Noen vil ha sett på bevisene i saken og oppsporet vitner som kanskje ikke tidligere har kommet frem. Andre kan ha vært involvert i ulykken gjenoppbygging.

I alle fall den private etterforskeren som er ansatt som livvakt er noen som vil bli kjent med både juridisk spørsmål, og den potensielle risikoen. På grunn av hans eller mindre grad hennes kjennskap til saken, vil han vite bedre hva de skal se etter. I tillegg kan han være ansvarlig for å transportere vitne til rettssalen på avtalt tid.

I andre situasjoner kan en livvakt bli informert langt mindre at det gis kun informasjon som han eller hun trenger å vite, likevel, fra tidligere erfaringer at livvakt vil kjenne signaler på at noe isnt helt riktig og være i stand til å evakuere person fra situasjonen. Dette er det samme ansvaret som de som er en livvakt til stjernene har.

For de som føler at de kan stå i fare, kan en livvakt gi trygghet og en følelse av sikkerhet. Ved å ansette en privat etterforsker for å tjene som en livvakt, kan du være trygg på at livvakten vil forskning og forstå enhver trussel som måtte oppstå, og hjelpe deg å unngå å være i en situasjon der du threatened.David Almeida er en lisensiert privatetterforsker med en grad i strafferettssystemet. Han er tilknyttet National Association of Investigative eksperter og de lisensierte Private Detectives Association of Massachusetts. For mer informasjon besøk http://www.baystatedetective.com

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.